Stævnereglement

Nyt stævnereglement 2018-19På opfordring fra kredsformandskabet har turneringsudvalget arbejdet på at inddrage endnu flere elever ved høvdingeboldstævnerne. Tak for de tilbagemeldinger vi har fået undervejs i denne proces, der også har indeholdt en spørgeskemaundersøgelse. Der har været afprøvet meget forskelligt rundt omkring i landet og tankerne bag den nye stævnestruktur er særligt med jeres lokale stævner for øje, så det stadig er nemt og overskueligt for stævneledelsen, dommere og deltagere.

Ved den nye stævnestruktur deltager alle elever fra klassen på samme hold, medmindre særlige omstændigheder forhindrer dette. Klasseholdet spiller en kamp mod et andet hold på 4 sæt, hvor hver elev maksimalt må deltage i 2 af sættene, se yderligere nedenfor (de samlede Skolehøvdingebold-regler ses her).

 • I Skolehøvdingebold består hvert hold af alle elever i én klasse på 5. klassetrin.
 • I hvert sæt spilles med 7 spillere samt et antal udskiftningsspillere.
 • Der spilles 4 sæt pr. kamp.
 • Klassen deles så der er ca. lige mange spillere i hvert sæt, brug evt. dette holdkort eller dette holdkort som arbejdsredskab.
 • Der skal hele tiden være mindst være 3 piger og 3 drenge på banen.
 • Et hold, som vinder mindst 3 sæt har vundet kampen. Såfremt det ender 2-2, spilles en afgørende høvdingeduel. I høvdingeduellen skal hvert hold repræsenteres af én pige og én dreng.
 • Ingen må spille mere end to sæt i hver kamp, dog med følgende undtagelser:
  Såfremt man kun har 4 eller 5 piger i klassen, må pigerne maximalt spille 3 sæt i samme kamp.
  Såfremt man kun har 3 piger i klassen, må disse spille med i alle sæt.
  Såfremt der er færre end 14 elever i en klasse, må disse maximalt spille med i 3 sæt.
  Såfremt der er færre end 11 elever, må man spille med i alle 4 sæt.
 • Efter hvert sæt noterer dommeren hvor mange overlevende vinderen af sættet har.
 • Efter endt kamp afleverer dommeren en dommerseddel, hvoraf det fremgår, hvem der har vundet og overlevende-differencen.
 • Ved pointlighed i puljen afgøres det efter følgende stillingsregelsæt: Indbyrdes kamp, indbyrdes sæt-difference, flest antal overlevelse indbyrdes, bedste sæt difference, flest vundne sæt, bedst overlevelses difference, flest antal overlevende og sidst lodtrækning eller omkamp.

  Skolehøvdingebold-reglerne kort:
 • De 6 spillere er markspillere og herudover er høvdingen placeret i sit eget felt bagest på banen (modsat sine markspillere).
 • Alle sæt indledes med et tip-off.
 • Hvis man bliver ramt af en bold, dør man. Dette gælder i modsætning til tidligere også hvis man bliver ramt i hovedet.
 • En død spiller går til høvdingefeltet.
 • Lykkes det at gribe en bold, dør kasteren – og samtidig træder den første udskiftningsspiller på griberens hold ind på banen (samme køn). Den ”genoplivede” spiller fra høvdingefeltet tager plads bagerst på udskiftningsbænken.
 • Når alle markspillere er døde, forlader høvdingen sit felt (den såkaldte høvdingevandring) og har en sidste chance for at kæmpe for sit hold. Dette dog uden at kunne få sine medspillere tilbage i ”marken”.
 • Når alle markspillere samt høvdingen på et hold er døde, er der tale om en udradering, og sættet er slut. Vinderen af sættet er det hold, der har spillere tilbage.

  De samlede Skolehøvdingebold-regler ses her.