Stævnereglement

Stævnereglement 2017-18

 1. Der spilles efter den seneste udgave af skoleregler for høvdingebold - som ses her.
 2. Deltagerne er elever fra 5. klassetrin
 3. Deltagerne på et hold skal gå i klasse sammen, og klassen må gerne danne mere end ét hold.
  Hver elev må højest spille på ét af klassens hold.
 4. Der skal være syv spillere + max tre udskiftningsspillere på et hold
 5. Der skal hele tiden være mindst tre drenge og tre piger på banen på hvert hold.  Hvis der i klassen ikke har piger henholdsvis drenge nok til at stille hold, kan stævnelederen dispensere herfra – bemærk dog pkt. 10.
 6. Der afholdes stævner i alle Dansk Skoleidræts 15 kredse rundt omkring i landet.
  • Lokale kredsstævner: Vinderne – det højest placerede hold fra 5. klasse (hele klassen) får en plads ved kredsmesterskabet.
  • Kredsmesterskaber: Vinderen (hele klassen) går videre til DM-finalestævnet.
  • DM-Finalestævne: 15.-16. maj 2018 i Nordjylland.
 7. Stævnelederen kan tillade skoler at deltage i flere lokale stævner - men kun i den kreds, skolen tilhører.
 8. Det er holdets lærer(e), der er leder og ansvarlig for holdet under kampe og under hele stævnet. 
  Det anbefales at der til stævnerne deltager 1 lærer pr. tilmeldt hold, da kampene kan ligge samtidig jf. pkt 9.
 9. De deltagende skolers lærere fungerer som dommere i de enkelte kampe. Som udgangspunkt dømmer lærerne egne klassers kampe.
  Det kan evt. aftales at samarbejde om at dømme eller udveksle lærere til hinandens kampe i samarbejde med stævnelederen.

            Til DM-finalen sørger Dansk Skoleidræt for dommere.

 1. Det højest placerede hold, som har mulighed for at fortsætte i turneringen går videre til hhv. kredsmesterskab og evt. finale, og modtager evt. præmier som er forbundet hermed.
  Eksempler på hold, som ikke har mulighed for at fortsætte:
  - klassen er forhindret i at deltage på datoen for næste stævne.
  - holdet deltager i stævnet på dispensation
  - klassen har allerede kvalificeret sig til næste stævne